Produkty

Oznámení o přerušení výroby a distribuce

V US Gelu Professional byla zjištěna kontaminace bakterií Burkholderia cepacia, která může způsobit nozokomiální nákazu. Proto jsem nucen s okamžitou platností přerušit výrobu a distribuci US Gelu Professional ve všech formách balení do vyřešení tohoto problému. 

Kontaminace se může vyskytovat v gelu počínaje šarží 1771. Vyvarujte se prosím použití kontaminovaného gelu především v oboru gynekologie a urologie. 

Bližší informace v přiloženém souboru.

10.2.2019 - Admin

Přílohy

  • CAVE_gel.pdf - 518 KB, 10.2.2019, Admin
    Oficiální vyjádření majitele společnosti